Metsäurakoinnin omavalvonta

Mobiilit omavalvontalomakkeet kaikkiin metsäurakoinnin työlajeihin. Ei enää tuhraantuneille tai kastuneille paperilomakkeille.

Metsäurakoinnin omavalvontalomakkeita on valmiita seuraaville työlajeille:

  • Maanmuokkaus
  • Istutus
  • Konekylvö
  • Taimikon varhaisperkaus
  • Taimikonhoito / Nuorenmetsänhoito
  • Hakkuutyö (ensiharvennus, harvennus, ylispuiden poisto, avohakkuu)
  • Lähikuljetus
  • Energiarisujen ajo

MetsäMappi räätälöidään aina asiakkaan tarpeisiin

Metsämapin lomakkeet räätälöidään aina valmiiksi asiakkaan tarpeita vastaavaksi. Erilaisia omavalvontaosioita voi olla yksi tai useita. Tiimeille voidaan luoda omanlaisensa omalvontaosiot. Mikäli urakoimallesi työlajille ei vielä ole valmista omavalvontalomaketta, teemme sen sinulle. Kaikille löytyy sopiva ratkaisu.

PEFC:n vaatimus

Metsänhoitotöitä toteuttavilla toimijoilla tulee PEFC-sertifikaatin vuoksi olla laadunseuranta työn laadun varmistamiseen metsänhoitotöissä. MetsäMappi omavalvontalomakkeella urakanantaja tai itse urakoitsija saa helposti kerättyä tarvittavat tiedot työmaittain. Tietokantaan kertyvistä tiedoista saa tuotettua työmaakohtaiset raportit.