Foresoft Oy

Foresoft tuottaa metsäalan sovelluksia. Suunnitelemme ja toteutamme vahvalla metsätalouden kokemuksella ja idearikkaudella parhaat sovellukset metsäkäyttöön.

Tällä sivustolla esittelemme MetsäMappi -sovellusta, jolla hoidat PEFC sertifioinnin vaatiman urakoinnin omavalvonnan helposti. Lue lisää ja ota yhteyttä. Tehdään teidänkin käyttöönne tarvitsemanne laajuiset sovellusosat.


PEFC Sertifikaatin kriteeri 5:
Metsänhoitotöiden laatu varmistetaan

Metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavilla toimijoilla on käytössään laadunseuranta työn laadun hallintaan metsänuudistamiseen ja taimikonhoitoon liittyvissä töissä.

Indikaattorit

Metsänhoitotöitä toteuttavilla toimijoilla on laadunseuranta laadun varmistamiseen metsänhoitotöissä.

Metsänomistajan ja toimijoiden metsäpalvelusopimuksissa on edellytetty, että toimijalla on käytössään laadunseuranta työn laadunvarmistamiseen.

Määritelmät

Toimijoilla tarkoitetaan metsänomistajille metsäpalveluita tarjoavia yrityksiä kuten metsänhoitoyhdistyksiä, metsäyhtiöitä ja metsäpalveluyrittäjiä.

Työn laadunseurannalla tarkoitetaan menettelytapaa, jolla osoitetaan tehdyn työn laatu asetettuihin vaatimuksiin nähden. Laadun seuranta voi olla työn toteuttajan tekemää omavalvontaa ja/tai ulkopuolisen tahon tekemää seurantaa.

Metsänhoitotöihin luetaan kuuluviksi seuraavat työlajit: maanmuokkaus, kylvö, istutus, taimikon varhaisperkaus ja taimikon harvennus.